Hartverwarmend nieuws

De jonge vrouwen van het studentendispuut A.I.S.A. Aphrodite, van de Hotelschool The Hague, te Amsterdam vieren dit jaar hun tweede lustrum. Natuurlijk wordt dit gevierd met allerlei feestelijke activiteiten en een onderdeel hiervan betreft ook een veiling.

Mijn dochter Alexandra van Lanschot die deel uitmaakt van dit dispuut en de lustrumcommissie, heeft de missie en de projecten van de Tiffany Circle onder de aandacht van haar dispuutsgenoten gebracht. Het is hartverwarmend te zien dat deze jonge vrouwen zich enorm geïnspireerd voelen door onze missie en dat zij onze projecten graag bijzondere aandacht willen geven.’ Voor vrouwen door vrouwen ‘ spreekt hen enorm aan en het internationale karakter van onze buitenlandse projecten past zo goed bij het internationale karakter van hun toekomstige activiteiten. Zij zijn zeer onder de indruk van het WE BEE-project in Haïti en willen daar graag een bijdrage aan geven. Een bijdrage om andere jonge vrouwen een kans te geven de eerste stap te zetten uit de situatie van isolement en armoede. Niets mooiers voor ons als moeders te zien dat goed voorbeeld goed doet volgen. Met trots en blijdschap heb ik de donatie van 4.850,50 euro van A.I.S.A. Aphrodite aan ons WE BEE-project in Haïti in ontvangst mogen nemen.

Caroline van Lanschot