Inspiratiebijeenkomst Sustainable Development Goals

26 juni 2019 – Op woensdag 26 juni jl. werden we ontvangen door Tatiana Glad, directeur van de Impact Hub in het Tropenmuseum in Amsterdam. Het thema van onze inspiratiebijeenkomst was dit keer de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en beogen een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Onder leiding van onze gastspreeksters Linda Midgley en Femke Helgers, SDG Leads bij Price Waterhouse Coopers, speelden we ‘the beer game’. Dit interactieve spel was een echte eye-opener. Het gaf ons inzicht in de de afwegingen die bedrijven moeten maken als zij op duurzame wijze willen investeren in hun productieketen. Duurzaamheid versus winstmarges, of kan het beiden? Meerdere dilemma’s kwamen aan de orde, zoals: hoe zijn de SDG’s eigenlijk opgesteld? En hoe verhouden zij zich tot elkaar? En wat doet Nederland met de doelen?

Het Rode Kruis heeft onlangs het SDG Charter ondertekend. Daarmee onderschrijft het Rode Kruis de SDG’s als richtlijn voor duurzame ontwikkeling. Hoe de SDG’s linken aan het werk van het Rode Kruis, lees je via onderstaande button.