Haïti – Het WE-BEE project

Je hebt ongetwijfeld de beelden gezien van de natuurrampen in Haïti in 2021. Beelden om droevig van te worden. Gelukkig is er ook goed nieuws. In sommige gebieden zijn geen overstromingen geweest dankzij preventieve maatregelen die mogelijk zijn gemaakt door het Rode Kruis/Prinses Margriet Fonds. De impact van steun aan Haïti is enorm. Juist daarom steunen wij project WE-BEE.

WE-BEE
WE-BEE is een project voor vrouwelijk entrepreneurship in het houden van bijen en verkopen van bijenproducten. De vrouwen ontvangen een microkrediet waarmee ze bijenkorven en andere benodigdheden kunnen aanschaffen. Zij leren het vak van imker, worden getraind in ondernemersvaardigheden en gecoached vanuit een door vrouwen geleide onderneming. Het project draagt tevens bij aan landschapsherstel door het planten van bloemen en planten die nodig zijn voor de honingproductie. Dit bevordert de noodzakelijke biodiversiteit.

Haïti
Haïti is één van de armste landen ter wereld. Door ontbossing is het land bovendien extreem kwetsbaar geworden voor stormen, overstromingen en aardverschuivingen. Stormen zijn jaarlijks terugkerend natuurgeweld dat slachtoffers maakt en verwoestingen veroorzaakt. Ook is het sociaal-politiek onrustig in het land. De inzet van Haïtianen om er -tegen het licht van deze moeilijke omstandigheden- iets van te willen maken is bewonderenswaardig. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.

Zambia – Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg

Zambia – Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg

Zambia - Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg


In de landelijke gebieden in Zambia leven meer dan 60% van de huishoudens van minder dan $ 1,25 per dag. Het armoedecijfer is het hoogst onder gezinnen met een vrouwelijk hoofd en kinderen. De gevolgen van armoede zijn duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van kinderen. Ongeveer 15% van de kinderen in Zambia heeft ondergewicht en 40% heeft een achterstand. De huishoudens hebben geen veilig drinkwater, geen goede sanitaire voorzieningen of elektriciteit. Veel mensen lijden aan ondervoeding. Daarnaast hebben zij beperkte toegang tot goede en betaalbare gezondheids- en onderwijsdiensten. Verbetering van de gezondheid van vrouwen, evenals hun sociale en economische status, zal leiden tot empowerment van vrouwen in het algemeen. Het is essentieel om dit proces duurzaam te realiseren. Daarom is de volledige participatie van zowel vrouwen als mannen vereist. Het project zal daarom tevens gericht zijn op het verbeteren van de participatie en ondersteuning van mannen en door het mobiliseren en opleiden van traditionele, maatschappelijke en kerkelijke leiders.
Lees meer

NEDERLAND – VROUWEN IN HUN KRACHT ZETTEN

NEDERLAND – VROUWEN IN HUN KRACHT ZETTEN


Met name in de grote steden verkeren veel vrouwen in een sociaal isolement door hun achtergrond, economische status of andere omstandigheden. Zij hebben door hun beperkte contacten nauwelijks mogelijkheid om hulp te vragen wanneer zij dat nodig hebben. In Amsterdam heeft het Rode Kruis speciaal voor hen een cursus ontwikkeld: “Heldin”.
Lees meer