NIEUW Project! Doorontwikkeling Heldin

Project Heldin is in 2017 in Amsterdam gelanceerd dankzij Tiffany Circle. Al snel volgden andere steden waaronder Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Vanuit deelneemsters, trainsters en andere betrokkenen ontstond de vraag naar een vervolg. Hoe mooi zou het zijn als de Heldinnen het ingeslagen pad, verder kunnen bewandelen?

Waar Tiffany Circle het initiatief steunde in 2017 en voor de opschaling zorgde in 2019 en 2020, zo zorgen wij nu dat een verdieping en/of verbreding van Heldin door het Rode Kruis kan worden ontwikkeld.


Werkwijze Rode Kruis

Er gaat heel wat aan vooraf voordat een nieuwe ‘interventie’ wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Er wordt o.a. uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, het aanbod van andere organisaties en de behoeften van de doelgroep(en). Alle onderzoeksuitkomsten worden getoetst op criteria. Past de nieuwe interventie bijvoorbeeld binnen de strategie en het DNA van het Rode Kruis? En hoe kan de financiering eruit komen te zien?


De verdieping en/of verbreding

De mogelijkheden voor een follow-up van de huidige Heldinnen worden onderzocht. Gedacht kan worden aan een terugkomdag wanneer het certificaat moet worden vernieuwd. Of het ontwikkelen van een doorstroomtraject om zelf trainster of vrijwilliger te worden van het Rode Kruis. Maar ook een verbreding met nieuwe doelgroepen wordt onderzocht. De COVID-19 pandemie heeft aan het licht gebracht dat nog meer groepen vrouwen zich in een kwetsbare situatie bevinden en veel baat zouden kunnen hebben bij een Heldin cursus.


Schouder- aan schouder

Onze band met project Heldin gaat zoveel verder doordat een aantal Tiffany Circle members zelf trainster is van Heldin of dit graag wil worden. Wij kennen de vrouwen en lopen schouder aan schouder een stukje mee op hun pad. Heldin belichaamt waar Tiffany Circle voor staat: door inzet van Time, Talent and Treasure een duurzame verbetering realiseren in het leven van vrouwen in kwetsbare situaties. En we zijn nog maar net begonnen…