“Hearts In & Hands On” bijeenkomst

28 nov 2018

“Hearts In & Hands On” bijeenkomst

Op 28 november zetten de leden van Tiffany Circle de trainsters van het project Heldin in het zonnetje. Deze professionals hebben zich ook dit jaar vol enthousiasme vrijwillig ingezet om vrouwen zelfredzamer te maken, handelingsperspectieven – bijvoorbeeld op het gebied van EHBO – te geven en ze vooral met elkaar in contact te laten komen waardoor het sociaal isolement vermindert en zij weten wie zij om hulp kunnen vragen als dat nodig is.

De bijeenkomst biedt veel ruimte om in gesprek te gaan mét de trainsters. Zij kunnen hun ervaringen delen en feedback geven op de organisatie en inhoud van het project.

Nadere informatie over tijd en locatie volgt.