Henry Dunant Lezing

2 dec 2019

Het Rode Kruis organiseert iedere twee jaar de Henry Dunant lezing. Henry Dunant was de initiatiefnemer voor de oprichting van het Internationale Rode Kruis in 1863. Met de tweejaarlijkse lezing wil het Rode Kruis het maatschappelijk debat over humaniteit in de samenleving aanmoedigen en reflecteren op de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan de missie van het Rode Kruis om de meest kwetsbaren in Nederland en daarbuiten te beschermen. Generaal-Majoor der Mariniers b.d. Patrick Cammaert geeft op 2 december de Henry Dunant-lezing en reflecteert op de zeven grondbeginselen van de hulporganisatie: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Na de lezing neemt Inge Brakman officieel afscheid als voorzitter van het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

Share