Internationaal Tiffany Circle Forum ‘Humanity Beyond Borders’ in Genève

17-19 juni 2018 – Het internationale Tiffany Circle Forum ‘Humanity Beyond Borders’ in de historische stad Genève was een geweldige inspirerende en informatieve ervaring.

Het werk van het Rode Kruis is zo veelomvattend en zo belangrijk, dat iedereen erg onder de indruk was. De verhalen van de mensen in het veld, die dagelijks de 7 grondbeginselen van het Rode Kruis (Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid en Algemeenheid) doorleven, waren enorm indrukwekkend. Het was leerzaam te horen over hoe het Rode Kruis, dat aan de basis stond van de Conventies van Genève, elke dag strijdt voor naleving hiervan en waar nodig zorgt voor aanpassing en verscherping (zoals op het gebied van seksueel geweld). Het Forum bood tevens de kans om members te ontmoeten van de buitenlandse Tiffany Circles en ervaringen met elkaar te delen. Er waren naast de Nederlandse members ook members uit de US, Canada, Australië en de UK. Tevens was er vertegenwoordiging uit Zwitserland en Duitsland, omdat zij ook een Tiffany Circle gaan opzetten. Het Forum sloot af met een rondleiding en een receptie in het bekroonde Rode Kruis Museum, gehost door de president van het Internationale Rode Kruis.