Even voorstellen: onze secretaris

harma-donkers-secretaris

Harma Donkers is door Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, benoemd tot secretaris van Tiffany Circle. Zij maakt per 1 juli 2022 deel uit van het bestuur. Harma is gekozen deze rol te vervullen vanwege haar motivatie, kennis en bijdrage aan de professionalisering van Tiffany Circle.

Met deze versterking is het netwerk toegerust voor komende ontwikkelingen en groei. Vanuit haar ervaring op verschillende niveaus in het onderwijs heeft Harma het initiatief genomen om de governance van Tiffany Circle te verbeteren en structuur te geven aan deze groeiende organisatie. Daarbij speelt zij inhoudelijk en organisatorisch een belangrijke rol en doet dit in samenwerking met het Rode Kruis.

Haar ambities voor Tiffany Circle Nederland zijn gefundeerd op het goed overwogen en betrokken karakter van Tiffany Circle, en zijn versterkt door de landelijke verbreding van het netwerk en de doorontwikkeling van de hulp die Tiffany Circle biedt. Bijvoorbeeld het project Heldin, waarover recentelijk nieuwe besluitvorming heeft plaatsgevonden; in 11 districten en d.m.v. 107 cursussen, krijgen meer dan 1000 vrouwen de kans door te leren voor een beter zelfstandig bestaan.

Sinds 2020 is Harma member van Tiffany Circle. De eerste twee jaar is zij betrokken geweest bij de besluitvorming van de projecten die Tiffany Circle Nederland ondersteunt. Vanuit deze ervaring kan zij haar rol als bestuurslid uitvoeren en Tiffany Circle verder op de kaart zetten.

Harma: ‘’Het is heel mooi om met een bijzondere groep vrouwen en hun individuele kennis, zo gericht voor andere vrouwen (en hun kinderen) iets te kunnen betekenen.’’

Wij zijn ontzettend blij met de toetreding van Harma tot het bestuur en wensen haar heel veel succes!