En door!

augustus 2020 –  Project Heldin laat precies zien waar Tiffany Circle voor staat. Door te investeren in de vrouw sterk je niet alleen haar, maar ook haar omgeving, haar kinderen en daarmee een hele generatie. Daarnaast staat Tiffany Circle  voor grote betrokkenheid van vrouwen, bij vrouwen.  Daarom zetten wij behalve treasure, ook time en talent in om andere vrouwen verder te helpen.

In dit project komen deze twee kernwaarden van Tiffany Circle prachtig samen. Tiffany Circle is de grondlegger van project Heldin en heeft de landelijke opschaling mogelijk gemaakt. Dankzij de inzet van ‘time en talent’ van enkele members zijn de trainingen mede ontwikkeld. Een aantal members zet zich bevlogen in als trainster van Heldin. Belevingswerelden ontmoeten elkaar en maken de ervaringen bijzonder rijk en waardevol. Maar liefst 650 vrouwen hebben reeds deelgenomen aan het project.

Heldin, waar staan we nu?
Dankzij het succes van Heldin in Amsterdam is het project eind 2019 opgeschaald naar Utrecht en Rotterdam. In maart 2020 moesten de trainingen worden stopgezet vanwege COVID-19. Gelukkig kunnen bestaande trainingen met ingang van september worden hervat en nieuwe cursussen opgestart. Den Haag en Midden West-Brabant bereiden zich ook voor  om de eerste Heldinnen te trainen. In totaal staan er dan in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Midden West-Brabant maar liefst 24 trainingen op de planning dit najaar.

Ontwikkelingen
Vanaf de pilot in 2017 zijn de trainingen doorontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen. Ten behoeve van de opschaling is een handleiding geschreven voor Rode Kruis afdelingen die ook met Heldin aan de slag willen. Het animo voor de trainingen is in alle steden overweldigend. Overal wordt enthousiast gereageerd door stakeholders en Heldinnen in spé!

Financiële steun
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de bevlogen trainsters én de steun van donateurs kan Heldin bestaan en groter worden. De opschaling van Heldin betekent automatisch een toename van het aantal cursussen, waarvoor extra financiering nodig was en inmiddels ook is gerealiseerd. Er zijn meerdere particuliere donateurs en lokale Fondsen geënthousiasmeerd om Heldin  te steunen. Erg mooi om te ervaren dat Fondsen en particuliere donateurs zich voelen aangesproken door Heldin en het belang ervan onderschrijven. Ook voor 2021 is het Rode Kruis al druk bezig met fondsenwerving.

Impactmeting
Sinds medio 2018 wordt een impactmeting uitgevoerd. Dit bestaat uit een vragenlijst die wordt afgenomen voorafgaand én na afloop van de cursus. Deelneemsters scoren zichzelf op EHBO-kennis, vertrouwen, durven aanspreken en hulp durven vragen. De resultaten laten een significante verbetering zien op alle gebieden.

Gemiddelde score intakeGemiddelde score evaluatie% deelneemsters dat zichzelf een hoger cijfer geeft na de cursus
EHBO kennis 5,548,3490,54
Vertrouwen6,768,3773,68
Durven aanspreken7,128,4658,90
Hulp vragen6,678,4475,34
Gemiddelde6,528,4084,52

Heldin COVID-19 proof
De groepsgrootte is aangepast van twaalf  naar maximaal acht personen om voldoende afstand te kunnen waarborgen. Op de locaties worden de hygiëne-richtlijnen strikt gehanteerd, middelen hiervoor worden gefaciliteerd. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het veiligheidsgevoel van trainsters en deelneemsters.

De EHBO-cursus
Tijdens de klassikale bijeenkomst krijgt elke cursist een vaste plek toegewezen in de lesruimte en eigen verbandmiddelen om mee te oefenen. Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op eigen arm, been of een oefenarm. Levensreddende handelingen zoals verslikking of stabiele zijligging worden geoefend op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen. Tijdens het gebruik van oefenmaterialen dragen de cursisten wegwerphandschoenen.

Praktijkoefeningen worden uitgevoerd in meerdere praktijkstations. Per praktijkstation voert een cursist de handelingen uit, terwijl de rest op 1,5 meter afstand blijft en feedback geeft.

Tot slot
Het Tiffany Circle kindje is uitgegroeid tot een prachtige jongvolwassene. Wij hopen op nog veel meer deelneemsters, rijke ervaringen en groei.

Hulde aan alle betrokkenen en alle Heldinnen!