Goede moed en mooie vooruitzichten bij Heldin

Mei 2021 –  Project Heldin richt zich speciaal op vrouwen. Bij Heldin werken vrouwen aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen. Tijdens een interactieve cursus doen zij EHBO-kennis en vaardigheden op. Op deze manier zijn zij beter in staat te anticiperen en hulp kunnen en durven vragen in diverse (nood)situaties. Lees hier een nieuwe update!

Het effect van de coronacrisis

In de vorige update schreven wij al over het effect van de coronacrisis op de cursussen. Vanaf 16 maart 2020 werden de cursussen gepauzeerd. In de planning voor 2020 stonden toen al 49 cursussen gepland, waarvan er in het eerste kwartaal reeds 37 startklaar waren. Aanvankelijk was de verwachting om in september de onderbroken cursussen weer te herpakken en af te ronden. Echter zorgde een nieuwe lockdown in oktober ervoor dat maar een aantal cursussen kon worden afgerond. In totaal er 11 cursussen geheel doorlopen in 2020. Dat is natuurlijk jammer, maar het betekent zeker niet dat het enthousiasme rondom de cursus er niet meer is!

Met volle kracht vooruit

Ondanks het niet halen van de oorspronkelijke doelstelling voor 2020, geven samenwerkingspartners, trainsters en heldinnen aan graag de cursussen te willen herstarten. Of zelfs extra cursussen te willen inplannen. Ook zijn er steeds meer Fondsen die de effectiviteit van Heldin onderschrijven en het project financieel steunen. Heldin start deze maand weer met zes cursussen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook is vanuit verschillende andere plekken in het land interesse om Heldin op te tuigen. Bijvoorbeeld in Rode Kruis districten Leeuwarden en Groningen. Het zou prachtig zijn om weer een uitbreiding te kunnen realiseren.

Duurzame impact bevestigd in evaluatie

Het project Heldin is getoetst in de landelijke evaluatie van de ‘’Goed Voorbereid’’ projecten van het Rode Kruis. Hieruit is gebleken dat de cursus aanspreekt en een moeilijk te bereiken doelgroep succesvol weet te bereiken. Ook is aangetoond dat de cursus een duurzame impact heeft. Ook na drie maanden maken deelneemsters nog goed gebruik van de opgedane kennis.  Over de periode 2017 – 2020 is zichtbaar dat steeds meer mensen uit de doelgroep bereikt worden en ook dat interesse van samenwerkingspartners groeit. Er is een gezonde basis gelegd voor een duurzame samenwerking met deze partijen.

Een mooi compliment dus en goede vooruitzichten voor de komende periode, wanneer de cursussen weer opgestart zullen gaan worden!