Heldinnen ontwikkelen dóór!

De cursus Heldin biedt sinds het begin van het jaar nog meer ontwikkelmogelijkheden voor de deelneemsters. Zij kunnen zich nu ook bekwamen in reanimatie en doorleren om zelf trainster of EHBO instructeur te worden. De eerste ervaringen zijn veelbelovend!

Voor sommige deelneemsters is Heldin de eerste cursus of activiteit buiten de deur en voor een enkeling is het EHBO certificaat zelfs het eerste diploma! Door tijdens de cursus kennis te vergaren en te oefenen met het nabootsen van EHBO praktijksituaties, leren de deelneemsters de leiding te nemen in geval van nood, hulp te verlenen en grenzen aan te geven. Ze zijn zó geïnspireerd door de cursus en het leren dat ze na het volgen van Heldin staan te popelen om zich verder te ontwikkelen!

Trainsters hebben extra instructies ontvangen en een tool tot hun beschikking, waarmee zij kunnen identificeren welke deelnemers mogelijk Heldin trainster kunnen worden. Iedere deelneemster wordt één maand na het afronden van de cursus uitgenodigd voor een individueel gesprek over eventuele vervolgstappen.

Nagenoeg alle deelneemsters volgen de reanimatietraining. Daarnaast is er al één Heldin als trainster opgeleid. Ook de eerste doorstromer om EHBO-instructeur bij het Rode Kruis te worden heeft zich al gemeld!

Wij zijn zeer dankbaar voor de inzet van de Heldinnen en de trainsters. Ook zijn wij enorm blij en trots om deze vrouwen te kunnen steunen in hun ontwikkeling. Bovendien is het een prachtige gedachte dat als er een noodgeval is in de omgeving van deze vrouwen, zij door hun kennis en adequate handelen EHBO kunnen verlenen en zelfs kunnen reanimeren!

Quotes deelneemsters:

“EHBO wilde ik al heel lang. Ik heb zelf 3 kinderen. Het is fijn als je weet hoe je moet handelen en ook voor mijn omgeving. De wil was er, maar ik wist niet hoe. Na de cursus ben ik er nog wel bewust mee bezig. Twee weken geleden verslikte de baby van mijn kleine nichtje zich een beetje. Dat was op zich niks bijzonders, maar in mijn hoofd ging ik toen wel weer de stappen na. En ook de AED’s. Vroeger vielen ze mij niet op en nu zie ik ze overal hangen.”

‘Wel zwaar dat reanimeren, maar indien nodig, kunnen we het nu wel doen!’ Waarop de medetrainer reageerde ‘Gesproken als een echte Heldin!’ waarop de response was ‘Jazeker, ben een Heldin, dank jullie wel voor de les!’

Feitje: sinds begin van het project in 2017, zijn al 1450 vrouwen bereikt!

Share