Heldinnen ontwikkelen zich verder

Supergoed nieuws! Tiffany Circle gaat in 2023 mogelijk maken dat Heldinnen zich verder kunnen ontwikkelen in Reanimatie en AED (Automatische Externe Defibrillator).

Er is veel vraag naar vanuit de deelneemster zelf en het kan levens redden! In deze extra kennis- en vaardigheden trainingen wordt ook teruggrepen op de in de basiscursus geleerde kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de resultaten beter geborgd. En dat is nog niet alles…

De Heldin basiscursus: korte achtergrond
In 2017 identificeerde Tiffany Circle member Patricia van den Broek vanuit haar professionele ervaring de moeders van jongeren met gedragsproblemen. Een moeilijk te bereiken groep vrouwen waar zij heel graag mee aan de slag wilde, omdat een weerbare moeder bijdraagt aan de weerbaarheid van haar kinderen. Patricia heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor deze doelgroep met het Rode Kruis te bespreken.

Het Rode Kruis herkende deze doelgroep en wilde daar al langer iets mee. Het idee voor Heldin was geboren. Er werd een cursus ontwikkeld waar vrouwen op een laagdrempelige manier aan deel zouden kunnen nemen. Doelstellingen: het verhogen van de weerbaarheid, het voorbereiden op een noodsituatie door hulp te durven bieden en vragen, het behalen van een EHBO-certificaat en het verkrijgen van een netwerk.

Funding van start-up- en scale -up van Heldin
Tiffany Circle maakte de pilot mogelijk. Na meetbare successen en ongekend veel animo, volgde de landelijke opschaling eveneens mogelijk gemaakt door Tiffany Circle. Door de groei van het aantal locaties en het aantal cursussen was er ook meer funding nodig. Intussen zijn er veel landelijke- en lokale fondsen en particuliere donateurs die het project Heldin omarmen en financieel steunen. Een fantastisch resultaat!

Tiffany Circle members worden trainster van Heldin
Een prachtig voorbeeld van de verbondenheid van Tiffany Circle met Heldin is dat een aantal members zelf trainster is geworden. De bevlogenheid van deze trainsters en de liefde waarmee zij deze vrouwen kennis, vaardigheden leren en zelfvertrouwen laten ervaren is hartverwarmend. Zij leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitsniveau van de cursussen.

Doorontwikkeling Heldin
Ons succesvolle project Heldin vroeg om een doorontwikkeling. Veel Heldinnen willen zich heel graag verder ontwikkelen. De trainsters zien veel potentieel en een hoge motivatie bij de deelneemsters. Ook het Rode Kruis ziet kansen voor de vrouwen met het eigen, uitgebreide opleidingsaanbod voor vrijwilligers. Wat Tiffany Circle hiermee met name beoogt is het resultaat verder te verduurzamen.

In 2021/2022 heeft Tiffany Circle het onderzoek naar de doorontwikkeling mogelijk gemaakt. Er is hierbij gekeken naar een verdieping; een passende follow-up en/of uitbreiding van de cursus en in de breedte door onderzoek te doen naar meer doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld vrouwen die via andere interventies van het Rode Kruis worden bereikt, vrouwen in blijf van mijn lijfgroepen, tienermoeders en vrouwen met kinderen op het MBO/middelbare school.

Uitkomsten onderzoek en pilots
Op basis hiervan kon worden bepaald wat de verschillende ontwikkelrichtingen waren en wat haalbaar en passend was. Enerzijds bij de doelgroep, anderzijds bij het DNA en de strategie van het Rode Kruis, maar ook naar organisatorische, financiële en kwalitatieve componenten.

In de pilots is gekeken naar welke groepen baat zouden hebben bij het volgen van Heldin en of trainsters bepaalde aanvullende trainingsvaardigheden nodig hebben om Heldin bij deze groepen te faciliteren. Er zijn meerdere activiteiten getoetst om te bepalen welke het meest succesvol zijn om de participatie en de weerbaarheid bij de deelnemers te vergroten.

De cijfers tonen ook aan dat Heldin daadwerkelijk het verschil maakt voor de deelnemers. Geweldig! Een volgende stap is ervoor te zorgen dat Heldin een duurzamere impact heeft. Hiervoor moeten we faciliteren dat deelnemers vooraf, tijdens en na de cursus een gepersonaliseerde vervolgstap zetten en blijvend participeren. Daarom is de doelstelling van Heldin aangepast: Deelnemers hebben en behouden vertrouwen in eigen (EHBO) kennis en vaardigheden om de regie te pakken in een (nood)situatie doordat zij duurzaam participeren.

Om deze doelstelling te realiseren, wordt aan alle deelnemers een vervolgcursus EHBO en Reanimatie aangeboden. Deelnemers met potentie worden actief benaderd om als Heldin-trainer, EHBO-instructrice of in een andere vrijwilligersfunctie aan de slag te gaan bij het Rode Kruis. Er wordt gestimuleerd om de cursus aan diverse doelgroepen aan te bieden. Anderen worden doorverwezen naar een partner voor participatiebehoeftes die niet passen bij de mogelijkheden van het Rode Kruis.

Ondersteuning project Heldin 2.0 in 2023
Tiffany Circle maakt het mogelijk dat elke deelneemster een vervolgcursus Reanimatie en AED kan volgen. En dat de inhoud en kwaliteit van de train de trainer cursus wordt uitgebreid en bewaakt.

Wij zijn ongelooflijk benieuwd naar de ervaringen en resultaten in 2023. En zijn zeer verheugd en trots dat wij de Heldinnen veder op weg kunnen helpen op hun pad naar het verhogen van hun kennis, kunde en weerbaarheid!