Benoeming ‘Member of Honor’ – Patricia van den Broek

Juli 2021 – Patricia van den Broek is door het Tiffany Circle bestuur benoemd tot ‘Member of Honor’. Patricia heeft deze titel gekregen vanwege haar buitengewone verdiensten voor het project Heldin.

Vanuit haar professionele ervaring identificeerde zij ‘de moeders van pittige jongeren’, een moeilijk te bereiken groep vrouwen waar zij heel graag mee aan de slag wilde. Zij heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor deze doelgroep met het Rode Kruis te bespreken. Het idee voor Heldin werd geboren en Patricia heeft organisatorisch en inhoudelijk een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het project.

Patricia heeft altijd duidelijk voor ogen gehad hoe de toekomst van Heldin eruit zou moeten zien. Haar ambities hebben vorm gekregen door de landelijke uitrol, het aantal Fondsen dat het project omarmt en financieel steunt en de doorontwikkeling die in gang is gezet. Prachtige resultaten van een succesvol Rode Kruis project waar zij heel trots op mag zijn!

Patricia is vanaf het prille begin betrokken bij Tiffany Circle. De eerste drie jaar heeft zij als bestuurslid en founding member, samen met Heleen ten Heggeler en Dorien ter Haar, gezorgd voor de ontwikkeling en groei van Tiffany Circle. Ook daar zijn wij haar erkentelijk voor. Momenteel zet zij zich in als trainster van Heldin. Vanuit deze ervaring kan zij een adviserende rol vervullen in de doorontwikkeling van Heldin en kan zij members die interesse hebben om trainster te worden op weg helpen.

Het Rode Kruis onderschrijft de bijzondere rol die Patricia heeft vervuld voor project Heldin en heeft uiteraard ingestemd met de benoeming tot Member of Honor. Chapeau Patricia!