Missing Maps Malawi

2 november 2017 – Leden van de Tiffany Circle hebben het Rode Kruis geholpen met het in kaart brengen van delen van Malawi. Het betreft gebieden waarvan nog geen kaarten beschikbaar zijn.

Om de hulpverlening van het Rode Kruis zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk alle delen van het land in kaart te hebben. Met behulp van satellietbeelden werden wegen, dorpen en rivieren in kaart gebracht, waardoor bij noodsituaties snel een inschatting kan worden gemaakt van de schade, de noden en de mogelijkheden om snel ter plekke hulp te kunnen bieden.