Nog Meer Heldinnen in 2024

Tiffany Circle Heldin

Heldin is een project dat al sinds de start in 2017 door Tiffany Circle wordt ondersteund. Het Heldin-programma, dat in 2023 in maar liefst negen verschillende districten in Nederland is ingezet, heeft veel positieve veranderingen teweeggebracht bij de deelnemende vrouwen.

Het programma is bedoeld voor vrouwen die nog niet de EHBO-kennis en het zelfvertrouwen hebben om de regie te pakken in noodsituaties. De cursus richt zich niet alleen op EHBO, maar ook op sociale vaardigheden zoals effectieve communicatie en stressmanagement. Deze combinatie blijkt een succesformule te zijn.

Veel vrouwen die deelnamen aan het programma, hebben dankzij Heldin meer zelfvertrouwen gekregen en durven nu adequaat te handelen in noodsituaties.

Resultaten en Impact

Het programma heeft in 2023 indrukwekkende resultaten geboekt. In totaal zijn er 650 vrouwen getraind, waarvan 94% een Heldin-certificaat heeft behaald, 90% een snelcursus EHBO-diploma en 73% een reanimatie- en AED-certificaat. Deelnemers gaven de cursus een gemiddelde beoordeling van 9.2. Deze cijfers tonen aan dat het programma niet alleen effectief is in het overbrengen van kennis, maar ook in het opbouwen van zelfvertrouwen en vaardigheden.

Daarnaast heeft de cursus bijgedragen aan de sociale cohesie onder de deelnemers. Vrouwen die samen de cursus volgden, bleken meer aandacht te hebben voor elkaar en hun omgeving. Dit is een belangrijk neveneffect van de cursus, dat verder gaat dan alleen het leren van EHBO-vaardigheden.

Verhalen van Deelnemers

Verschillende verhalen van deelnemers benadrukken de impact van het programma op hun leven. Dimitra redde het leven van een kind dat zich verslikte door haar EHBO-kennis toe te passen. Ana bood hulp aan een vrouw die bloedde na een epileptische aanval en Charlotte hielp iemand met een astmatische epilepsieaanval. Deze verhalen illustreren hoe de opgedane kennis en het herwonnen zelfvertrouwen daadwerkelijk levensreddend kunnen zijn.

Een ander opmerkelijk verhaal komt van een deelnemer uit Rotterdam, die vertelde dat ze voor het eerst iets voor zichzelf deed zonder haar vijf kinderen. Deze persoonlijke groei en het doorbreken van oude patronen zijn net zo belangrijk als de praktische vaardigheden die de cursus biedt.

Vooruitzichten en Uitdagingen

Hoewel het Heldin-programma in 2023 succesvol was, waren er ook uitdagingen om voldoende coördinatoren en trainsters te vinden en te behouden. Hier blijven we ook in 2024 hard aan werken. Er zijn al 21 trainingen georganiseerd in de eerste twee maanden van het jaar, en er wordt continu gewerkt aan het werven van nieuwe trainers en het versterken van samenwerkingen met partnerorganisaties.

Een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen is het blijven investeren in de kwaliteit van de training en de ondersteuning van de deelnemers na de cursus. Dit betekent dat er nog meer nadruk zal worden gelegd op de nazorg en doorverwijzing naar vervolgopleidingen en vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen de deelnemers zich blijven ontwikkelen en hun nieuwverworven vaardigheden verder inzetten in hun gemeenschap.

Sterk & Zelfverzekerd

Het Heldin-programma heeft in 2023 bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van vrouwen in Nederland. Met de lessen en successen van 2023 als basis, kijkt het programma optimistisch vooruit naar een nog effectiever en breder uitgerold jaar in 2024. En met succes want recent hebben we de 2000e Heldin kunnen verwelkomen.

Share