Update Project Moeder- en Kindzorg in Zambia

Zambia - Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg

Tiffany Circle financiert het driejarige project ‘Moeder- en Kindzorg’ in Zambia (tot en met 2025). Dit project richt zich op het verminderen van sterfte onder moeders en jonge kinderen in het Lusangazi district in de Oostelijke provincie van Zambia.

Hieronder een korte update over de voortgang en activiteiten in de laatste kwartalen van vorig jaar:

  • Training en Voorlichting: Het Rode Kruis heeft 116 vrijwilligers opgeleid voor de Safe Motherhood Action Groups (SMAG) met als doel de mensen in de dorpen voor te lichten en de dialoog te voeren over reproductieve gezondheid. Alle vrijwilligers hebben een fiets ontvangen om hun werk te faciliteren.
  • Gezondheidsvoorlichting: Vrijwilligers hebben bewustmakings- en gezondheidsvoorlichtingssessies gegeven aan 14.205 mensen. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod zoals het herkennen van alarmerende signalen tijdens de zwangerschap en het belang van prenatale zorg.
  • Kindergezondheidsweek: Tijdens de twee rondes van de Kindergezondheidsweek zijn onder andere Vitamine A-supplementen gegeven aan kinderen van 6 tot 59 maanden, ontwormingskuren en inhaalvaccinaties. In totaal zijn 14.820 kinderen bereikt.
  • Poliovaccinatiecampagne: In het derde kwartaal is de derde ronde van poliovaccinaties uitgevoerd, waarbij 20.025 kinderen zijn gevaccineerd.
  • Mother Waiting Shelter: De bouw van de Mother Waiting Shelter, om (toekomstige) moeders die ver van de kliniek wonen onderdak te bieden, is bijna voltooid. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal 2024 klaar is. Dit opvanghuis biedt onderdak en faciliteiten zoals een keuken en toegang tot schoon water.
  • Sanitaire Voorzieningen: 220 personen, waaronder gemeenschapsleiders en vrijwilligers, zijn getraind in Community-Led Total Sanitation (CLTS) om de sanitaire voorzieningen en hygiënische praktijken te verbeteren.
  • Handenwassen Campagne: Bijna 2.100 huishoudens en ongeveer 12.930 personen zijn bereikt met voorlichting over het belang van handen wassen.
  • Digitale Gegevensverzameling: Het Rode Kruis heeft 32 smartphones aangeschaft voor het efficiënt verzamelen van digitale gegevens en rapportage. Er is ook een tweedaagse training gegeven over het gebruik van deze digitale rapportagetools.

We zijn trots op de impact die we in 2023 met elkaar hebben gemaakt in Zambia. Ook in 2024 gaat dit project onverminderd door. Zo staat bijvoorbeeld de oplevering van de geboortekliniek op de planning. Evenals het herstellen van waterputten (boorgaten) of het boren van nieuwe. In kwartaal 4 van 2023 bezocht elke vrijwilliger zijn verzorgingsgebied om gegevens te verzamelen over sanitaire voorzieningen. Deze gegevens worden in 2024 gebruikt als basis voor het project om zo de vooruitgang op het gebied van sanitaire voorzieningen te beoordelen.

Share