Haïti – het WE-BEE project

Je hebt ongetwijfeld de beelden gezien van de natuurrampen in Haïti in 2021. Beelden om droevig van te worden. Gelukkig is er ook goed nieuws. In sommige gebieden zijn geen overstromingen geweest dankzij preventieve maatregelen die mogelijk zijn gemaakt door het Rode Kruis/Prinses Margriet Fonds. De impact van steun aan Haïti is enorm. Juist daarom steunen wij project WE-BEE.

WE-BEE

WE-BEE is een project voor vrouwelijk entrepreneurship in het houden van bijen en verkopen van bijenproducten. De vrouwen ontvangen een microkrediet waarmee ze bijenkorven en andere benodigdheden kunnen aanschaffen. Zij leren het vak van imker, worden getraind in ondernemersvaardigheden en gecoached vanuit een door vrouwen geleide onderneming. Het project draagt tevens bij aan landschapsherstel door het planten van bloemen en planten die nodig zijn voor de honingproductie. Dit bevordert de noodzakelijke biodiversiteit.

Haïti

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Door ontbossing is het land bovendien extreem kwetsbaar geworden voor stormen, overstromingen en aardverschuivingen. Stormen zijn jaarlijks terugkerend natuurgeweld dat slachtoffers maakt en verwoestingen veroorzaakt. Ook is het sociaal-politiek onrustig in het land. De inzet van Haïtianen om er -tegen het licht van deze moeilijke omstandigheden- iets van te willen maken is bewonderenswaardig. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.