We rise by lifting others

Op de dag dat ik dit schrijf is het bijna World Hunger Day 2021 (28 mei). 690 miljoen mensen op de wereld hebben honger, en Covid-19 heeft helaas de vooruitgang die de laatste jaren geboekt was weer grotendeels teniet gedaan. Erger nog, het World Food Programme heeft gewaarschuwd dat 265 miljoen extra mensen dit jaar hongersnood zullen ondervinden.

We denken natuurlijk aan Zambia, aan de vrouwen en mannen die zich daar inzetten voor de doelen van het Rode Kruis, terwijl ze zelf ook een akkertje proberen te bewerken en een gezin staande te houden. Bijna drie jaar geleden hebben wij een aantal van hen mogen ontmoeten, en hoeveel tegenslagen hebben zij moeten doorstaan sinds die tijd! Droogte, insecten, slechte oogsten, en nu Covid-19…. Maar ze blijven zich onvermoeibaar inzetten voor anderen en daarom heeft ons programma daar zelfs dit jaar geweldige vooruitgang geboekt: we hebben meer dan 13 waterputten gebouwd of gerehabiliteerd waardoor 3500 mensen nu toegang hebben tot veilig drinkwater. Onze ‘Mother Shelter’ is bijna voltooid waardoor honderden vrouwen jaarlijks goede begeleiding krijgen tijdens hun zwangerschap. En 6.500 lokale mensen hebben trainingen gekregen in WASH (Water, Sanitation and Hygiene) met natuurlijk als belangrijke bij-boodschap het voorkomen van Covid-19 besmettingen.

Maar ook in Nederland is er honger: mede door de coronacrisis is het aantal klanten van de Voedselbank het afgelopen jaar flink gestegen. Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt is op de peildatum 31-12-2020 met 7,2% gestegen, tot 37.311 huishoudens. Dit zijn ruim 93.000 mensen. Het aantal kinderen t/m 17 jaar dat voedselhulp krijgt steeg met 9,3% nog iets harder: tot 36.858 kinderen. Ook het Rode Kruis draagt sinds de coronacrisis bij aan voedselhulp in Nederland: er worden wekelijks zo’n 7000 boodschappenkaarten uitgedeeld aan mensen die voor voedselhulp niet terecht kunnen bij bestaande organisaties.

Aangezien we door de 1.5 meter afstand in 2020 weinig fysieke Heldin trainingen hebben kunnen geven, hebben we andere manieren gezocht om onze doelgroep te bedienen. Onze projectleider Heldin, Annelies de Jong, coördineerde een werkgroep die zich bezig hield met voedselvoorziening voor de meest kwetsbare mensen.  Zij merkte dat het vinden van voedseldonaties geen al te groot probleem was: veel bedrijven waren bereid om te helpen. Waar echter niet veel animo voor was, was het leveren van maandverband of tampons. Uit studies blijkt dat bijna 1 op de 10 vrouwen soms te weinig geld heeft (gehad) om tampons of maandverband aan te schaffen. Deze vrouwen nemen hun toevlucht tot wc-papier, vodden of de luiers van kinderen. Een onaanvaardbare situatie, vinden wij. Inmiddels zijn we hiermee aan de slag gegaan – watch this space!

Soms horen we van onze vrienden dat wat wij met de Tiffany Circle doen ‘toch maar een druppel op een gloeiende plaat’ is. Dat mag zo zijn, maar elke manier waarop je een ander kan helpen is van belang. Zoals Desmond Tutu zei: “Do your little bit of good where you are. It’s those little bits of good that will overwhelm the world.”

Doe jij ook mee?

Dorien ter Haar, mei 2021