Deze heldhaftige vrouwen helpen mensen in nood

Rode-Kruis-project-Heldin

Stel je voor: je belandt in een noodsituatie waarbij iemand dringend jouw hulp nodig heeft. Iedere seconde telt. Blijf jij kalm en durf je direct te handelen? Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dankzij de cursus Heldin worden vrouwen die nog niet de regie kunnen, of durven pakken in noodsituaties, opgeleid om zich bewust te zijn van hun potentieel en hun kracht. Zij worden geholpen bij het (terug)vinden van hun zelfwaarde, zodat ze de beste versie van zichzelf worden en levens kunnen redden. “Ik weet nu dat ik goed handel in een noodsituatie. Ik bekijk iedere omgeving met een ‘heldin’ oog”, vertelt deelneemster Charlotte. Dankzij haar zelfvertrouwen hielp ze iemand in nood.

Het hebben van zelfvertrouwen is ontzettend belangrijk voordat je iemand in nood kunt en wilt helpen. Dat weten ook de deelnemers van de cursus Heldin. In de cursus – die door het hele land door het Rode Kruis wordt aangeboden – krijgen de deelnemers voldoende kennis en handvatten om adequaat te reageren op (crisis)situaties. Na afloop zijn de deelnemers trots, en voelen zij het vertrouwen om te handelen als dat nodig is. Want dankzij hun kennis en vaardigheden, hebben deze vrouwen mensen in nood kunnen helpen.

Dimitra redde het leven van een kind

Nadat Dimitra* de cursus van anderhalve maand had afgerond, werd haar kennis gelijk op de proef gesteld. Een kind waar Dimitra op paste verslikte zich in een klein ijzeren object. “Ik schrok me rot, maar gelukkig bleef ik rustig en kwam ik direct in actie”, vertelt ze. “Ik zag dat het kind niet kon ademen, dus ik paste de rugslag- en buikmethode toe. Dit deed ik totdat het ijzeren deeltje uit de mond kwam.” Dimitra was erg geschrokken van de situatie en heeft er na afloop met veel mensen over gepraat. “Ik vond het heel spannend, maar juist dankzij de kennis uit de cursus heb ik het leven van een kind kunnen redden”, legt ze uit.

Ana kwam direct in actie

Onderweg naar huis zag Ana* een vrouw bloedend op de rand van de stoep zitten. “Ik stapte er direct op af en bood mijn hulp aan,” vertelt Ana. Ondanks dat deze vrouw aangaf dat ze geen hulp nodig had, besloot Ana haar toch te helpen. “Ik vertrouwde de situatie niet en knielde naast haar neer.” Ana zag dat de vrouw bloedde bij haar wenkbrauw en stelde het slachtoffer gerust terwijl ze erachter probeerde te komen wat er gebeurd was. De vrouw bleek een epileptische aanval te hebben gehad, waardoor ze was gevallen.

Terwijl een andere vrouw bij het slachtoffer bleef, ging Ana naar huis om een doek te halen en de ambulance te bellen. “Met het doekje probeerde ik het bloed te stelpen. Ik bleef met het slachtoffer in gesprek totdat het ambulancepersoneel de zorg overnam.”

“Ik ben erg trots op mezelf dat ik zo snel handelde”, vertelt Ana met een glimlach op haar gezicht. “Dankzij de cursus Heldin heb ik haar durven en kunnen helpen. Anders zou ik er misschien zo voorbij zijn gelopen.” Ana weet nu dat als er iets gebeurt, ze niet alleen de kennis maar ook de moed heeft om iemand te helpen. “En trots dat mijn kinderen zijn. Zij vertellen dit verhaal aan iedereen in de straat, en dat het hún moeder was die goed handelde.”

Charlotte kreeg zoveel zelfvertrouwen

Na haar deelname aan de Heldin cursus, meldde Charlotte* zich aan bij het Burgernetwerk bij haar in de buurt. Kort daarna werd ze opgeroepen omdat er iemand vermoedelijk een hartaanval had. “Ik ben er direct op afgegaan om deze persoon te helpen”, legt ze uit. “Toen ik aankwam op de plek, bleek het slachtoffer een astmatische epilepsieaanval te hebben gehad.” Charlotte bood het slachtoffer haar hulp aan. “Ik heb zoveel meer zelfvertrouwen in mijn handelingen op zulke momenten”, vertelt Charlotte trots. “Ik weet nu dat ik het goed doe. Ik bekijk iedere omgeving met een ‘heldin’ oog”.

Over Heldin

Project Heldin is opgericht door het Rode Kruis en focust zich met name op vrouwen met een laag inkomen, alleenstaande moeders en vrouwen met een migratieachtergrond. Tijdens de cursusdagen leren de deelnemers hoe zij eerste hulp moeten verlenen, maar ook hoe zij zelf kunnen omgaan met belemmerende gedachten. Het is namelijk best spannend om eerste hulp te verlenen, waardoor veel mensen het niet durven. De deelnemers leren om rustig te blijven in een noodsituatie en hoe ze met weerstand en agressie kunnen omgaan. Ook wordt ingegaan op het optimaal inzetten van hun eigen talenten in (crisis)situaties.

*De namen van de deelnemers zijn niet hun echte namen. Hun echte naam is bij ons bekend.

Share