De Mother Shelter is bijna klaar!

Mei 2021 – Een plek dichtbij waar zwangere vrouwen de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Waar zij in alle rust en reinheid hun kindje geboren kunnen laten worden. Voor ons westerlingen een vanzelfsprekendheid, voor vrouwen in Zambia lang niet altijd. Met tot gevolg een hoge moeder- en kindersterfte. Daar wilden wij verandering in brengen met het realiseren van een Mother Shelter. En de Mother Shelter is bijna klaar!

De problemen rondom moeder- en kindersterfte zijn meervoudig. Ziekenhuizen zijn ver weg, vervoersmogelijkheden beperkt, wegen soms onbegaanbaar en kennis van signalen die op een zorgbehoefte duiden, is onvoldoende aanwezig. Bestaande Mother Shelters zijn bovendien vaak slecht geoutilleerd; het ontbreken van douches is eerder regel dan uitzondering. De bouw van een goed geoutilleerde Mother Shelter was dan ook een vurige wens.

Volop kennisoverdracht door ’train de trainer’ cursussen

Een ander belangrijk doel van het project is kennisoverdracht zodat meer vrouwen worden toe geleid naar zorg. Hiertoe worden ‘train de trainer’ cursussen gegeven aan zowel vrouwen als mannen. Getrainde mannen en vrouwen die samen SMAG’s vormen (Save Motherhood Action Groups) dragen hun kennis vervolgens over door middel van groepsbijeenkomsten. Ook dorpshoofden participeren omdat zij een belangrijke rol spelen in het draagvlak voor het toepassen van nieuwe kennis.

Nieuwe waterputten en cookstoves

Schoon drinkwater is cruciaal voor de gezondheid en het terugdringen van kindersterfte, maar ook hieraan is gebrek. De huidige COVID-19- pandemie maakt het belang van hygiëne maar weer eens pijnlijk duidelijk. Binnen het project zijn waterputten gerestaureerd en nieuw ‘geslagen’. Er zijn commissies opgericht en opgeleid voor het onderhoud van de waterputten zodat wordt voorkomen dat ze op termijn niet meer kunnen worden gebruikt. Ook wordt er veel geïnvesteerd in het geven van voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziekten.

Een ander onderdeel is het installeren van energiezuinige ‘cookstoves’. Er zijn er nu 25 geïnstalleerd. Voor de installatie dient een soort stellage te worden gebouwd waarop de stove kan worden geplaatst. Deze installaties worden gebouwd door lokale mensen met lokale middelen. Ook wordt voorlichting gegeven over de nieuwe manier van koken.

Ondernemen met een startkaptiaal

Het verbeteren van de economische positie van met name zwangere- en zogende vrouwen staat hoog op de agenda van het project. Vrouwen worden getraind in ondernemersvaardigheden en het maken van een businessplan. Als zij het traject succesvol doorlopen, ontvangen zij een kleine lening vanuit een resolverend fonds. Het beheer van het fonds is zeer lokaal georganiseerd. De begunstigden vormen een ‘spaargroep’ die wekelijks, onder begeleiding, bij elkaar komt om te sparen, leningen terug te betalen en zakelijke vaardigheden en kennis te bespreken.

Bijdrage aan Sustainable Develoment Goals (SDG)

Met dit project dragen Tiffany Circle en het Rode Kruis bij aan één van de SDG doelstellingen van de VN: ‘in 2030 moet het moedersterftecijfer minder zijn dan 70 per 100.000 levendgeborenen. Ook moet het sterftecijfer van kinderen onder vijf jaar oud wereldwijd tenminste worden teruggedrongen tot 25 per 1000 levendgeborenen’. Daar doen we het voor!