We stand for the needy, no matter who they are or where they live

December 2018 – Het Zambiaanse Rode Kruis zal met ondersteuning van onze Tiffany Circle in 2019 een project opstarten in de Eastern Province. Na ons bezoek aan lopende projecten in de Western Province wordt nu gewerkt aan een baseline onderzoek en een projectplan.

Op basis van de “Community Engagement and Accountability (CEA) approach zal het project in de regio worden uitgevoerd, zoals dat ook eerder tot succes heeft geleid in de Western Province van Zambia.

Het Zambiaanse Rode Kruis bestaat al meer dan 50 jaar, heeft 35 afdelingen en ongeveer 10.000 vrijwilligers die zich inzetten. Een goede basis dus om een begin te maken met de participatie van de community in dit project. De uitdagingen in Zambia zijn groot. Meer dan 58% van de Zambiaanse bevolking leeft in ruraal, vaak moeilijk te bereiken, gebied en is voor het levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede en gezondheidszorg is voor veel mensen niet of nauwelijks toegankelijk. Ongeveer 80% van de Zambiaanse bevolking maakt dan ook gebruik van de traditionele en alternatieve geneeswijzen.

Niet alleen de beperkte toegang tot gezondheidszorg, maar ook het gebrek aan kennis hierover heeft veel invloed op de gezondheid van vrouwen. Met name tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens het geven van borstvoeding lopen vrouwen het risico op overlijden. Zij weten niet wanneer zij hulp moeten zoeken. Voor het terugdringen van moeder en kindsterfte is het daarom belangrijk om gezamenlijk mét de communities tot een aanpak te komen.