Project Zambia: update 2023

Zambia project update 2023 Tiffany Circle

Eerder dit jaar schreven we al het mooie nieuws dat Tiffany Circle het vervolgtraject ‘Moeder en Kindzorg’ in Zambia verder heeft ondersteund in 2023. De duurzaamheid van dit project past nog steeds heel mooi bij Tiffany Circle: het opleiden van Rode Kruis vrijwilligers om kennis over o.a. hygiëne over te dragen is een uiterst effectieve investering.

Het vervolgtraject focust zich op het Lusangazi district in het oosten van Zambia. Door de slechte infrastructuur in combinatie met het regenseizoen is enige vertraging opgelopen, maar gelukkig loopt de implementatie van de activiteiten nog altijd op schema.

Hieronder lichtten we een aantal acties en resultaten uit die dit jaar hebben plaatsgevonden:

  • In het eerste kwartaal zijn er 71 vrouwelijke en 45 mannelijke vrijwilligers opgeleid voor de Safe Motherhood Action Groups (SMAG) met als doel de mensen in de dorpen voor te lichten en het dialoog te voeren over reproductieve gezondheid. Dit werd bereikt door het voeren van discussies en het samenwerken, diverse rollenspellen, het geven van demonstraties, individuele oefeningen, Q&A sessies en dagelijkse evaluaties op de training.
  • In de eerste twee kwartalen werd de kennis van vrouwen én mannen over reproductieve maternale neonatale kind gezondheid verder vergroot. Tijdens een sensibilisatie- en gezondheidsvoorlichtingssessie zijn ruim 2.800 mensen bereikt. Hiervan was ruim 30% man. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: signalen herkennen die tijdens een zwangerschap duiden op risico’s, preventie van problemen tijdens de zwangerschap, hygiëne en het belang van prenatale zorg.
  • De gemeenschappen waarderen het werk zeer dat het Zambiaanse Rode Kruis doet, aangezien de resultaten zichtbaar zijn in het aantal individuen dat toegang heeft tot de RMNCH-diensten in de gezondheidsinstellingen. De geboortekliniek in het Chikowa Rural Health Center is opnieuw beoordeeld waaruit een nieuwe aanbesteding is gevloeid. De materialen voor het herstel zijn aangeschaft en de verwachting is dat de kliniek dit jaar wordt afgebouwd.
  • De oprichting van de Community Total Led Sanitation (CLTS) heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal. Deze community is gericht op intensieve gezondheidsvoorlichting en bevordering van hygiëne in de gemeenschappen. Dit wordt onder meer bereikt door betrokkenheid te creëren en intensief samen te werken met de traditionele- en de burgerleiders uit de gemeenschappen, voornamelijk mannen.
  • Een groep van 118 vrouwen en mannen, waarvan 7 personeelsleden en 111 vrijwilligers, zijn in aanmerking gekomen met CLTS. Het algemene doel van deze oriëntatie was om de groep uit te rusten met kennis en vaardigheden om een betere en eerlijkere toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiënebevorderingen te krijgen en om de sanitaire voorzieningen (latrinegebruik) op de projectlocaties te verbeteren.

We zijn trots op de impact die we met elkaar hebben gemaakt in Zambia dit jaar. Ook in 2024 gaat dit project onverminderd door. Zo staat er bijvoorbeeld nog op de planning om een geboortekliniek af te bouwen, net als een tweede Mother Shelter en een verloskamer bij de gezondheidspost voor vluchtelingen. Ook zullen er nieuwe SMAG’s worden opgeleid en getraind en worden hulpmiddelen ontwikkeld voor vrijwilligers om de kennis over te dragen.

Share