Decisions for the Decade

20 maart 2019  – Onder deskundige leiding van Sanne Hogesteeder, project coördinator van het Rode Kruis Klimaatcentrum, hebben we met elkaar het Rode Kruis Klimaatspel ‘Decisions for the Decade’ gespeeld.

Het spel heeft ons meer inzicht gegeven in de uitdagingen en keuzes die er vaak moeten worden gemaakt. Sanne heeft ons laten zien wat  de  gevolgen zijn van klimaatverandering voor de hulpverlening. Het Rode Kruis Klimaatcentrum (Red Cross Red Crescent Climate Centre) is gevestigd in Den Haag. Het Klimaatcentrum helpt om kennis over klimaatverandering toegankelijk en bruikbaar te maken voor het Internationale Rode Kruis. Zo kunnen praktische maatregelen genomen worden om steeds groter wordende risico’s het hoofd te bieden.