Zambia – Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg

Zambia - Armoedebestrijding en toegang tot gezondheidszorg

In de landelijke gebieden in Zambia leven meer dan 60% van de huishoudens van minder dan $ 1,25 per dag. Het armoedecijfer is het hoogst onder gezinnen met een vrouwelijk hoofd en kinderen. De gevolgen van armoede zijn duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van kinderen. Ongeveer 15% van de kinderen in Zambia heeft ondergewicht en 40% heeft een achterstand. De huishoudens hebben geen veilig drinkwater, geen goede sanitaire voorzieningen of elektriciteit. Veel mensen lijden aan ondervoeding. Daarnaast hebben zij beperkte toegang tot goede en betaalbare gezondheids- en onderwijsdiensten. Verbetering van de gezondheid van vrouwen, evenals hun sociale en economische status, zal leiden tot empowerment van vrouwen in het algemeen. Het is essentieel om dit proces duurzaam te realiseren. Daarom is de volledige participatie van zowel vrouwen als mannen vereist. Het project zal daarom tevens gericht zijn op het verbeteren van de participatie en ondersteuning van mannen en door het mobiliseren en opleiden van traditionele, maatschappelijke en kerkelijke leiders.

Integrale aanpak

Het project richt zich op het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg, water en sanitatie en het bevorderen van economische zelfredzaamheid voor de meest kwetsbare vrouwen. Dit betreft  zwangere en zogende vrouwen en hun jonge kinderen (de eerste 1000 kritieke dagen). Er worden Safe Motherhood Action Groups (SMAG’s) opgezet, bestaande uit lokale vrijwilligers. Zij geven voorlichting aan vrouwen over veilig moederschap en kindzorg, door middel van huisbezoeken en groepseducatie. De SMAG’s zullen bovendien de benodigde middelen krijgen die hun werk vergemakkelijken, zoals een trainingshandboek,  beschermende kleding en telefoons voor het melden van een noodsituatie en mobiele gegevensverzameling. Zij krijgen tevens fietsambulances met kraamkoffers ter beschikking. Dat is een aanvulling op de ossenkarren die nu worden gebruikt om zwangere vrouwen te vervoeren. We zorgen voor de bouw en de inrichting van opvangfaciliteiten bij gezondheidsposten voor hoogzwangere vrouwen. We willen vrouwen daarmee stimuleren daar te bevallen. Ze kunnen hier al enige dagen voor de bevalling terecht en krijgen na de geboorte de nodige eerste zorg voor henzelf en hun baby.

Om de toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren zullen waterputten worden aangelegd en latrines worden gebouwd. Voor het onderhoud aan de waterputten zullen onderhoudskits worden geleverd en waterbeheercommissies worden opgezet. Vrijwilligers worden getraind in het bouwen van latrines voor de huishoudens.

Het project zal zich ook richten op de bouw van verbeterde kooktoestellen. Door de efficiëntie van houtovens te verbeteren, kan de hoeveelheid geproduceerde giftige rook worden verminderd en kunnen gezondheidsrisico’s voor het gezin tot een minimum worden beperkt. Het zorgt er ook voor dat vrouwen minder tijd hoeven te besteden aan het zoeken naar brandhout.

Daarnaast zal lokaal een revolverend microfinancieringsfonds worden opgezet, met als doel de economische zelfredzaamheid van de vrouwen te bevorderen. Hieruit kunnen kleine leningen worden verstrekt. Individuen en groepen zullen worden getraind in bedrijfs- en financieel management. De gemeenschap zal nauw worden betrokken bij het ontwikkelen van bedrijfsplannen.

1+1=3

Met dit project kan de vicieuze cirkel van slechte gezondheid en armoede worden doorbroken. Een gezonde en krachtige moeder mét een inkomen kan in de eerste levensbehoeften van het gezin voorzien en  beter voor haar kinderen zorgen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de kinderen niet meer ingezet worden voor het vergaren van voedsel of schoon drinkwater. Zij kunnen nu naar school, zichzelf ontwikkelen en daardoor een betere toekomst tegemoet gaan.

Nieuws

Lees hier onze laatste nieuwsberichten over het project in Zambia: