Heldin – Vrouwen in hun kracht zetten

Met name in de grote steden verkeren veel vrouwen in een sociaal isolement door hun achtergrond, economische status of andere omstandigheden. Zij hebben door hun beperkte contacten nauwelijks mogelijkheid om hulp te vragen wanneer zij dat nodig hebben. In Amsterdam heeft het Rode Kruis speciaal voor hen een cursus ontwikkeld: “Heldin”.

Deze cursus is erop gericht vrouwen zelfredzamer te maken, handelingsperspectieven – bijvoorbeeld op het gebied van EHBO – te geven en ze vooral met elkaar in contact te laten komen waardoor het sociaal isolement vermindert en zij weten wie zij om hulp kunnen vragen, als dat nodig is.

EHBO is de rode draad

In 2017 is Heldin gestart in Amsterdam en inmiddels hebben meer dan 650 vrouwen de cursus gevolgd. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt om de vrouwen zelfredzamer te maken en zelfvertrouwen te geven op het gebied van het geven en vragen van hulp.

Een krachtige moeder is tenslotte beter in staat om voor zichzelf en haar kinderen te zorgen en om volwaardig te participeren in de samenleving. Daardoor hebben haar kinderen meer kans op een betere toekomst. Lees hier de ervaringen van één van de deelneemsters aan de cursus, Nadia de Jong.

Onze professionele trainsters zijn vrijwilligers en bieden praktische vaardigheden om (eerste) hulp te bieden én assertiviteitstrainingen. Door de EHBO als rode draad door de training te laten lopen blijkt de participatie van de deelneemsters goed gewaarborgd. Ook is het EHBO-element vaak van doorslaggevend belang als het gaat om krijgen van de toestemming van de man bijvoorbeeld, voor het volgen van de cursus. De cursus wordt afgesloten met het behalen van een EHBO-certificaat.

Professionele trainers

Een van onze trainsters in Amsterdam is Ubon Schoone-Ruijs (42). Zij is in het dagelijks leven vaardigheidstrainer/coach bij Brunel en als vrijwilliger betrokken bij het project Heldin in Amsterdam, als een van de trainsters. “Door mijn eigen (adoptie) achtergrond besef ik maar al te goed dat ik geluk heb gehad en kansen heb gekregen en krijg. Ik heb het goed en wil graag anderen helpen om het ook beter te krijgen. Daarnaast merk ik zelf, als Nederlander met een kleurtje, dat ik toch ook geconfronteerd wordt met miscommunicatie en vooroordelen. Als ík dat al zo ervaar, en ik kan me goed uiten, hoe moet het dan wel niet voor deze vrouwen zijn? Ik help ze heel graag door mijn ervaringen te delen”.  Bekijk het filmpje met Ubon waarin ze vertelt over de inhoud van de cursus en de wijze waarop deze vrouwen helpt sterker in het leven te staan.

Heldin ontwikkelt door

Dankzij het succes van Heldin in Amsterdam is het project eind 2019 opgeschaald naar Utrecht en Rotterdam. Er zijn 650 deelneemsters tot nu toe! In 2020 zou verder opgeschaald worden naar andere steden en districten. Door het coronavirus moesten de trainingen helaas ‘on hold’ worden gezet. Toen duidelijk werd wat de RIVM richtlijnen zijn voor de middellange termijn, is er direct actie ondernomen en zijn de trainingen hierop aangepast. Achter de schermen werd door het Rode Kruis en Tiffany Circle hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Heldin. Vanaf 2023 gaat Tiffany Cirlce het mogelijk maken dat Heldinnen zich verder kunnen ontwikkelen in Reanimatie- en AED vaardigheden.

Lees hier de laatste updates van project Heldin: