Een lidmaatschap van Tiffany Circle vraagt een gift van € 5.000,- of € 10.000,- per jaar. Er zijn verschillende manieren om het jaarlijkse lidmaatschap aan Tiffany Circle te voldoen. Door middel van belastingaftrek kun je een substantieel deel van de donatie terug krijgen. Via onze rekentool krijg je een indicatie van de teruggave.

Persoonlijke gift

Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kun je standaard giften aan het Rode Kruis aftrekken van het belastbaar inkomen als deze tussen de 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn.
Voor periodieke schenkingen geldt geen drempel. Dit is een schenking met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende de looptijd schenk je jaarlijks een vast bedrag. Met een periodieke schenking is de bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Het Rode Kruis heeft een schenkingsovereenkomst die je aan kunt vragen bij de relatiemanager van Tiffany Circle. Het ingevulde formulier kun je toesturen aan het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal haar deel van de overeenkomst invullen, en je krijgt het origineel weer thuisgestuurd. Jouw schenkingsovereenkomst is vanaf dat moment gestart en je kunt de komende jaren bij je belastingaangifte gebruik maken van het belastingvoordeel.

Sponsoring door een bedrijf

Bedrijven kunnen hun bijdrage als sponsoring geven en afspraken maken over eventuele  tegenprestaties die geleverd kunnen worden. Deze kosten zijn als bedrijfskosten aftrekbaar, ongeacht het resultaat van het bedrijf. Een bedrijf kan één of meerdere lidmaatschappen van Tiffany Circle sponsoren.

Een gift van een bedrijf

Een lidmaatschap van Tiffany Circle kan worden gefinancierd door een gift van een bedrijf. Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

Financieel advies

Iedere situatie is anders, daarom adviseren altijd contact op te nemen met je financieel adviseur. Hij of zij kan je zeggen wat in jouw situatie belastingtechnisch het meest voordelig is.

Rekenhulp

Rekenhulp