Een lidmaatschap van Tiffany Circle vraagt een gift van minimaal € 10.000,- per jaar. Er zijn verschillende manieren om het jaarlijkse lidmaatschap aan Tiffany Circle te voldoen.

Persoonlijke gift

Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kun je standaard giften aan het Rode Kruis aftrekken van het belastbaar inkomen als deze tussen de 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn.

Om voor nog meer belastingvoordeel in aanmerking te komen, kun je een periodieke schenkingsovereenkomst aangaan. Je mag dan ook giften onder de 1 procent van het verzamelinkomen als aftrekpost opnemen. Dit is een schenking met een looptijd van vijf jaar of langer. Gedurende de looptijd schenk je jaarlijks een vast bedrag. Met een periodieke schenking is de bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer verplicht. Het Rode Kruis heeft een schenkings-overeenkomst gemaakt die je kunt gebruiken voor een periodieke schenking aan het Rode Kruis. Vul de overeenkomst in en stuur deze naar het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal haar deel van de overeenkomst invullen, en je krijgt het origineel weer thuisgestuurd. Jouw schenking is vanaf dat moment gestart en je kunt de komende jaren bij uw belastingaangifte gebruik maken van het extra belastingvoordeel.

Indien je toch een notariële akte op prijs stelt, dan neemt het Rode Kruis de notariskosten voor haar rekening. Daartoe heeft zij speciale afspraken met een notariskantoor.
Door het aangaan van een periodieke overeenkomst zijn de kosten van jouw lidmaatschap maximaal aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Sponsoring door een bedrijf

Bedrijven kunnen hun bijdrage als sponsoring geven en afspraken maken over eventuele  tegenprestaties die geleverd kunnen worden. Deze kosten zijn als bedrijfskosten aftrekbaar, ongeacht het resultaat van het bedrijf. Een bedrijf kan één of meerdere lidmaatschappen van Tiffany Circle sponsoren.

Een gift van een bedrijf

Lidmaatschap van Tiffany Circle kan gefinancierd worden door een gift van een bedrijf. Voor bedrijven is het mogelijk om giften aan ANBI’s af te trekken van de vennootschapsbelasting. De gift is aftrekbaar van de winst vanaf de eerste euro, maar het bedrag dat aftrekbaar is mag niet hoger zijn dan 50% van de winst met een maximum van € 100.000. De aftrek is dus beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Rekenhulp

Rekenhulp