Hearts In & Hands On

29 november 2017 – De leden van Tiffany Circle zetten de trainsters van het project Heldin in Amsterdam in het zonnetje. De eerste fase van het project is afgerond en inmiddels zijn 140 vrouwen getraind door 15 trainsters. Tijd om in informele sfeer de directe feedback te krijgen van de trainsters ten aanzien van hun ervaringen, verbeterpunten en impact van het project. Patricia van den Broek, bestuurslid van Tiffany Circle, bedankte in haar speech alle trainsters en prees hun professionaliteit en inzet in de afgelopen periode.  Ook benadrukte zij de ambitie om de pilot in Amsterdam scherp te meten op impact om vervolgens het project uit te rollen over andere grote steden in Nederland.

Met name in de grote steden verkeren veel vrouwen in een sociaal isolement door hun achtergrond,  economische status of andere omstandigheden. Zij hebben door hun beperkte contacten nauwelijks mogelijkheid om hulp te vragen wanneer zij dat nodig hebben. In Amsterdam heeft het Rode Kruis speciaal voor hen een cursus ontwikkeld “Heldin”.