In gesprek met Thea Hilhorst

27 mei 2018 – Thea is een van de adviseurs van de Tiffany Circle. Zij is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wij gingen met haar in gesprek.

Waarom ben je adviseur van de Tiffany Circle geworden?

Ik vind Tiffany Circle een prachtig initiatief; het is mooi dat een groep vrouwen zich wil inzetten voor andere vrouwen die door conflicten, rampen of vluchtelingengeschiedenis hulp goed kunnen gebruiken. Het initiatief is extra krachtig omdat het deel uitmaakt van een groter geheel, het Rode Kruis. Ik ben een grote fan van het Rode Kruis, een beweging die wereldwijd tientallen miljoenen leden en vrijwilligers heeft.

Wat vind je van de problemen rond seksueel misbruik in de hulpsector?

Naar aanleiding van de seksfeesten op Haïti, die in 2010 en 2011 plaatsvonden maar onlangs in de pers veel aandacht hebben gekregen, heeft Oxfam in 2012 onderzoek gedaan. Schuldigen zijn gestraft en er is openheid verstrekt naar de bevolking via radio programma’s. Voorts zijn standaarden aangescherpt en er is een klokkenluidersregeling ingevoerd. Naar de normen van vandaag had de organisatie transparanter kunnen zijn, maar over de hele linie heeft Oxfam goed gehandeld. Vandaag de dag staat Oxfam in de sector bekend als voorbeeldorganisatie die bij misbruik zorgvuldig optreedt en transparant rapporteert en documenteert.

Is een ombudsman in de humanitaire hulp nodig?

In de hulpsector wordt weliswaar veel samengewerkt, maar de diverse organisaties opereren autonoom zonder centraal toezicht. De mate waarin de autoriteiten in het gastland geloofwaardig toezicht kunnen houden verschilt. Hulporganisaties opereren vaak in een juridisch vacuüm. Het is daarom belangrijk dat er een onafhankelijk orgaan komt waar misbruik kan worden gemeld en onderzocht.

Het gaat om een loket waar slachtoffers van misbruik hun verhaal kunnen doen in hun eigen taal. De ombudsman of -vrouw zal lokaal moeten werken, maar internationaal worden ingebed. Het instellen van zo’n orgaan geeft ook een duidelijk signaal af dat misbruik niet zal worden getolereerd.

In het AD verscheen in april hierover het artikel ”Straks mag een hulpverlener niet eens meer verliefd worden”.