Met een gevulde maag op school

steun-aan-project-kind-en-ontbijt

Onlangs heeft Tiffany Circle toegezegd met een donatie bij te dragen aan het programma Kind & Ontbijt van het Rode Kruis in Utrecht. Door deze donatie helpen we 110 gezinnen in Utrecht met ontbijttassen, voor een periode van zes maanden.

Uit onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt en het Rode Kruis blijkt dat voedselnood veel voorkomt onder gezinnen met kinderen. Dat heeft grote gevolgen: voedseltekort heeft namelijk invloed op de groei en ontwikkeling van kinderen. Een goed ontbijt zorgt voor meer energie en een betere concentratie. Daarom is het Rode Kruis in 2022 het project Kind & Ontbijt gestart. Zij delen wekelijks ontbijttassen uit, die een gezond ontbijt bieden voor één kind, zeven dagen lang. Deze interventie richt zich in eerste instantie op kinderen in de basisschoolleeftijd die in voedselnood zitten. Het gaat dan vaak om eenoudergezinnen in de bijstand- of armoedeval, kinderen uit lagere inkomsten huishoudens en gezinnen met een vluchtelingenachtergrond.

Sinds maart 2023 neemt het Rode Kruis ook deel aan het programma Schoolmaaltijden, samen met het Jeugd Educatiefonds en Ministerie van OCW. Een mooie samenwerking die ook de noodzaak van een goede maaltijd voor kinderen onderstreept. Het project Kind en Ontbijt staat los van deze samenwerking. Door de donatie van Tiffany Circle kan het Rode Kruis wekelijks ontbijttassen verstrekken aan 110 gezinnen in Utrecht, voor een periode van zes maanden.

Met onze steun aan het project Kind & Ontbijt willen wij voorzien in de eerste noodhulp aan die gezinnen die wel hulp nodig hebben, maar geen aanspraak kunnen maken op het huidige aanbod en andere bestaande initiatieven, of de weg daar naartoe nog niet hebben gevonden. We hopen zo ons steentje bij te dragen aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van ieder kind in Nederland!

Share