Het eerste lustrum event van 2022

17 mei 2022 – Na ruim 2 jaar verplicht af te moeten zien van mooie, inspirerende bijeenkomsten, konden we op dinsdag 17 mei ons eerste lustrum event vieren in het Mauritshuis in Den Haag.

Om eenieder weer aan dit idee te laten wennen en de bijeenkomst zonder al teveel stress te laten verlopen, was de aankomsttijd in het drukke Den Haag flexibel en werd ervoor gekozen om de expositie ‘in volle bloei’ in kleine groepjes te bezoeken. Tevens was er hierdoor voldoende gelegenheid om introducées te spreken en van informatie te voorzien. Een prachtige expositie, waaraan vele dames in verleden en heden medewerking hebben gegeven en waarin het ontluiken en groeien van de natuur wordt getoond.

Na een relaxte en ontspannen start stonden twee lezingen op het programma: van Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis en Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit én lid van de raad van advies van Tiffany Circle.

Marieke gaf ons een inkijkje in de gespannen situatie van de vluchtelingen opvang in Nederland op dit moment. Het feit dat er momenteel circa 100 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn is een bizarre mijlpaal, die ook in Nederland steeds meer zichtbaar wordt met schrijnende gevolgen; vluchtelingen die na lange, stressvolle reizen geen slaapplek kunnen vinden en noodgedwongen buiten moeten slapen. Dit is het moment geworden dat het Rode Kruis in Ter Apel noodtenten is gaan bouwen. Marieke gaf ons meer inzicht in de afwegingen en de vooruitzichten. De situatie blijft precair.

Thea nam ons op creatieve en interactieve wijze mee in het thema ‘duurzaamheid van projecten’. Een thema dat zeer actueel is, maar ook verhelderend om dit onderwerp te bekijken in relatie tot de activiteiten die Tiffany Circle ondersteunt. Ons werden vragen voorgelegd over noodhulp en preventie, doorlooptijd van projecten en wie de projecten in fase II zullen begeleiden. Op deze wijze werden wij uitgenodigd om op verschillende wijzen naar een project te kijken om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Met een prachtige opkomst van leden en introducées, die benieuwd waren naar de activiteiten van Tiffany Circle, konden we deze inspirerende middag afsluiten met een gezellige borrel. Dit gaf ons nog de gelegenheid met elkaar en onze gasten over de verschillende onderwerpen na te praten en plannen voor de toekomst te smeden.

Een prachtig event georganiseerd door ons lustrum comité! Caroline, Willeke, Alexandra en Annick heel veel dank voor deze mooie middag. Veel dank hiervoor!