Het tweede lustrum event van 2022

artis lustrum event

12 oktober 2022 – Op woensdag 12 oktober organiseerde de lustrumcommissie een inspirerende bijeenkomst voor leden en genodigden in Artis.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van Tiffany Circle Nederland vond een tweede lustrum event plaats. Dit event stond geheel in het teken stond van ‘Klimaatverandering en de Nature Based Solutions van het Rode Kruis’. Ter overweging was vooraf meegegeven na te denken over de gevolgen van klimaatverandering voor mensen in kwetsbare gebieden en de hulpverlening ter plaatse. De huidige situatie in Pakistan, dat sinds juni wordt geteisterd door zware regenval en overstromingen en waar meer dan 4 miljoen akkers door het regenwater zijn verwoest, maakte het thema actueel en zichtbaar.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, lid van het Comité van Aanbeveling van Tiffany Circle, opende de middag met een bevlogen verhaal over het belang van preventie voor mensen in kwetsbare gebieden en haar ervaringen in Haïti. Zij legde uit dat door het nemen van preventieve maatregelen de waarde van 1 gedoneerde euro kan worden vermenigvuldigd tot een waarde van 7 euro.

Vervolgens gaf Liselotte de Koning, directeur van het Rode Kruis – Prinses Margriet Fonds, een inkijkje in de strategie van preventie en de samenwerking dienaangaande met het Wereld Natuurfonds. Door beide sprekers werden ter verduidelijking voorbeelden uit de praktijk aangehaald en beiden noemden onder andere het door Tiffany Circle gesteunde project WE-BEE in Haïti; een project voor vrouwelijk entrepreneurship in het houden van bijen en verkopen van bijenproducten, waarmee zij een zelfstandig bestaan kunnen leren opbouwen. Het project draagt tevens bij aan landschapsherstel door het planten van bloemen en planten die nodig zijn voor de honingproductie. Dit bevordert de noodzakelijke biodiversiteit.

Een mooie, informatieve middag die de aanwezige Tiffany leden en hun gasten voldoende stof tot discussie en nadenken gaf. Een heldere boodschap voor de komende jaren werd afgegeven: preventie en samenwerking!

Marion Rutgers, 3 november 2022