De cursus Heldin doe je niet alleen voor jezelf

Heldin testimonial van een deelneemster

Özlem is vrijwilliger bij stichting Basmah Academy. Stichting Basmah Academy richt zich over het algemeen op vrouwen, in het bijzonder vrouwelijke migranten. Onlangs volgde Özlem de cursus Heldin. Lees hier over haar ervaring.

Stichting Basmah Academy richt zich over het algemeen op vrouwen, in het bijzonder vrouwelijke migranten. Het doel is om vrouwen bewust te maken van hun krachten en te helpen bij het (terug)vinden van hun zelfwaarde, om de beste versie van zichzelf te worden. Basmah Academy ondersteunt de vrouwen in hun ambitie en werk vanuit de behoefte aan ontwikkeling en verbintenis.

Zelfontwikkeling

Amina, de oprichtster van Basmah Academy, vroeg aan Özlem – die zelf ook bewoner is van de wijk waar ze actief is – of ze fietsles wilde geven voor haar stichting. Vervolgens is Özlem Heldin gaan organiseren bij Basmah Academy. Ze wil er aan bijdragen vrouwen wat steviger in hun schoenen te laten staan. Özlem: “Ik ben wel een moeder die voor de kinderen zorgt, maar ik ontwikkel me tegelijkertijd op verschillende vlakken. En ik vind het belangrijk dat andere vrouwen dat ook doen.”

Weten wat je moet doen

“Ik heb meegedaan aan Heldin zodat ik wat sterker in mijn schoenen sta. Als er iets gebeurt, iemand stikt bijvoorbeeld of valt, dat ik dan weet wat ik moet doen. Ik wilde meer zelfvertrouwen krijgen. Eerst wist ik niet wat ik moest doen in een noodgeval. Nu weet ik wát ik moet doen en hóe ik het moet doen. Ik weet de volgorde en welke manier je het moet uitvoeren. En stel je voor dat dat niet helpt, wat je dan moet doen. Meedoen aan de cursus Heldin doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving.”

Meer zelfvertrouwen

Özlem heeft na het volgen van Heldin meer zelfvertrouwen gekregen; “Ik heb meer informatie. Ik had bijvoorbeeld nooit erbij stil gestaan wat je moet doen als je ergens in stikt als je alleen thuis bent. Nu weet ik dat wel. Als ik nu een gebouw binnen loop dan kijk ik waar de AED is en de nooduitgang. En heb ik ineens gezien dat in het buurthuis ook een AED is. Je gaat toch meer opletten. Ervoor ging ik echt niet opletten waar de nooduitgang is. Ik ben bewuster. Dit probeer ik ook mee te geven aan anderen.”

Zelf de regie pakken

Eén deelneemster had nadat ze de cursus had gevolgd een nare val gemaakt. Daardoor had ze haar knie gebroken op een openbare plek. Ze zei tegen iemand: “Geef mijn tas” en toen heeft ze zelf gebeld met 112 en aangegeven dat het een breuk is. Ze wist het gewoon zeker wat het was en wat ze moest doen. Vóór het volgen van Heldin had ze dit niet geweten en gedurfd. En daarom is de cursus voor iedereen zo belangrijk.

Enthousiast over Heldin

Nadat Özlem zelf Heldin heeft gevolgd met een groep vrouwen, wil ze dat meer vrouwen in haar omgeving de kans krijgen de cursus te volgen. De deelnemers die ze nog regelmatigs spreekt zijn ook enthousiast tegen vriendinnen gaan vertellen dat ze de cursus hebben gevolgd. Özlem: “Ik heb al heel veel mensen over Heldin verteld, ik ga nu ook voor anderen de cursus opzetten. Er staan alweer vrouwen op de wachtlijst. Ik wil dat meer mensen bewust worden van EHBO en risico’s en hoe je daarmee omgaat.”

Share