De tijdloze woorden van Eleanor Roosevelt

woord van het bestuur, humanitaire hulp rode kruis

14-12-2023 – “Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home (…)” Eleanor Roosevelt. Nu het jaar op zijn einde loopt is het een goed moment om stil te staan bij de kern van universele mensenrechten.

De tijdloze woorden van Eleanor Roosevelt herinneren ons eraan dat deze rechten, de fundamenten van onze gedeelde menselijkheid, niet alleen van belang zijn bij grootse gebeurtenissen op het wereldtoneel, maar ook op plekken dicht bij huis.

Elke daad van vriendelijkheid, ieder moment van mededogen vormt een draad in het weefsel van ons leven die de essentie van mensenrechten belichaamt. Terwijl we de feestdagen vieren, laten we ons bewust zijn van onze kracht om positieve verandering te bewerkstelligen. Dit is het seizoen van gulheid, niet alleen in de vorm van mooi ingepakte geschenken, maar ook in de vorm van empathie, begrip en filantropie.

Filantropie is in de kern een viering van onze onderlinge verbondenheid, een erkenning dat het welzijn van één onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van allen.

Het werk van het Nederlandse Rode Kruis weerspiegelt de ware betekenis van filantropie en humanitaire dienstverlening. Zij reiken uit naar de meest kwetsbaren, bieden hulp waar het het hardst nodig is, en brengen hoop in situaties van nood. Of het nu gaat om hulp bij natuurrampen, ondersteuning aan vluchtelingen, of het bieden van medische zorg aan degenen die het nodig hebben, zij belichamen de universele waarden van menselijkheid en solidariteit. Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens de Zeven Grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Met de Tiffany Circle onderschrijven wij deze grondbeginselen en steunen wij het Rode Kruis in hun missie. Door middel van onze projecten vinden kwetsbare vrouwen hun kracht, in het buitenland én in Nederland. Het Rode Kruis herinnert ons eraan dat universele mensenrechten niet alleen een abstract ideaal zijn, maar ook een concrete realiteit die tot stand komt door de inspanningen van velen. Dank voor jullie steun.

Wij wensen jullie heerlijke feestdagen vol warmte en liefde,

Harma, Caroline en Dorien