Project Zambia: toonbeeld van effectief geven

SMAG bijeenkomst mannen en vrouwen

Een kind op de wereld brengen zonder zorg in de buurt of schoon water. Onvoorstelbaar voor ons, maar realiteit in delen van Zambia. Het terugdringen van moedersterfte is één van de Sustainable Development Goals 2030 van de VN is*. Tiffany Circle draagt aan deze mooie doelstelling een effectief steentje bij.

Het verlies van een moeder heeft ook grote gevolgen voor de gemeenschap omdat vrouwen zorgdragen voor het gezin. De kindsterfte onder de 5 jaar is ook schrikbarend hoog in Zambia, 58 van de 1000 levendgeborenen sterven voor ze de leeftijd van 5 jaar bereiken. In Nederland zijn dat er 4, in Kenya 37. Duizelingwekkend hoge aantallen, waar enorm veel leed achter schuilt. Gelukkig daalt het aantal sterfgevallen, maar het is nog altijd heel hoog.

Tiffany Circle wil niet machteloos toekijken en heeft ervoor gekozen om ook het vervolgproject ‘Moeder en kindzorg’ in Zambia te steunen. Immers iedere euro die wordt geïnvesteerd in kennis, hygiëne, schoon drinkwater en kraamklinieken kan levens redden. Deze investering is bovendien heel duurzaam omdat de Rode Kruis vrijwilligers die worden opgeleid om kennis over te dragen zelf in de gebieden wonen. De kennis blijft dus aanwezig en wordt verder verspreid. Een buitengewoon effectieve manier van geven.

De vrijwilligers trainen niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen! Buurmannen en zoons krijgen voorlichting op het gebied van hygiëne, het herkennen van een zorgbehoefte bij zwangere vrouwen, het belang van niet te snel weer zwanger raken (vanwege het risico op complicaties) en gezonde voeding.

Kennisoverdracht is een heel belangrijk onderdeel van ons project, maar er zijn er meer. Er wordt ook gewerkt aan schoon drinkwater. Waterputten worden hersteld of gebouwd waarbij wordt gekeken naar strategische plekken zodat zoveel mogelijk mensen hiervan profijt hebben. Mensen van de gemeenschap leggen maandelijks een klein bedragje in voor onderhoud van de putten en het beheer wordt gedaan door een speciaal comité.

Op de planning staat ook het afbouwen van een kraamkliniek en de bouw van een geheel nieuwe. Plekken waar vrouwen de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze veilig kunnen bevallen.

Het vervolgproject is in januari van start gegaan en de eerste ervaringen zijn heel positief. Het eerste kwartaal is hard gewerkt aan de randvoorwaarden om het project goed uit te kunnen rollen en duurzaamheid te borgen. Heel goed om te zien dat hierin geen stap wordt overgeslagen en de aanpak zeer gedegen is. Relaties met overheden op lokaal en districtsniveau zijn gelegd en het project krijgt full support! Vrijwilligers zijn geworven en getraind. En er is goed gekeken naar wat nodig is in het gebied.

Foto: Een Safe Motherhood Action Group (SMAG) Training

Een prachtig resultaat om te delen: in de Zambiaanse regio waar ons vorige Moeder en kindzorg-project liep, is er geen moeder tijdens een bevalling overleden (peilkwartaal 1e kwartaal 2022). Wij streven ernaar dit prachtige resultaat ook in huidige projectgebieden te bereiken.

*De SDG wat betreft kindsterfte: Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar. Alle landen moeten er naar streven om het sterftecijfer van baby’s minstens tot 12 per 1000 levendgeborenen te beperken alsook het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 jaar in te perken tot maximum 25 per 1000 levendgeborenen.

SDG moedersterfte tijdens de bevalling: Tegen 2030 de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen.

Share