De vraag naar noodhulp kent geen grenzen en is soms dichterbij dan je verwacht

16-11-2022 – In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat we niet kunnen wegkijken van de dingen die in andere landen gebeuren, zoals in de Oekraïne, Zambia en Haïti. Tegelijkertijd weten wij ook dat er in Nederland behoefte is aan hulp aan hen die het meest kwetsbaar zijn.

Om deze reden heeft Tiffany Circle recentelijk een verlenging van het project Heldin goedgekeurd: Heldin 2.0.

Met Heldin 2.0 draagt Tiffany Circle bij aan het project Heldin door vrouwen in kwetsbare situaties te trainen op EHBO-kennis en sociale vaardigheden, die deze vrouwen nodig hebben om de regie te kunnen en durven nemen in hun eigen levenssituatie. Mede door Tiffany Circle’s inzet kan er geïnvesteerd worden in de verdere landelijke uitrol van Heldin naar 11 districten. Met de nieuwe inrichting van deze missie kunnen we meer vrouwen bereiken en meer kansen voor deelnemers aanbieden om vervolgstappen te zetten.

Tiffany Circle kiest bewust voor programma’s die vrouwen in kwetsbare posities perspectief bieden op een zelfstandige toekomst. In Nederland, en wereldwijd. Tiffany Circle ontwikkelt door, zodat andere vrouwen zich kunnen door ontwikkelen. De vraag naar noodhulp kent geen grenzen en is soms dichterbij nodig dan je verwacht.